China's Best Creative Company For Silicone Ice Ball

Perspektiva průmyslu produktů silikagelu

V posledních letech dosáhl čínský průmysl silikagelu uspokojivých úspěchů.Naše výrobky jsou dodávány nejen na domácí poptávku, ale také exportovány do některých vyspělých zemí.Nyní jsou naše produkty silikagelu velmi konkurenceschopnými produkty doma i v zahraničí.Zároveň je stále mnoho prostoru k prozkoumání tržního prostoru v průmyslu produktů silikagelu, zejména pro přizpůsobení a přizpůsobení silikagelu.

Trend rozvoje průmyslu silikonové pryže se zaměří na kapalnou pryž.Čína má obrovskou výrobní základnu tekutého kaučuku, což do určité míry změní současný model průmyslu silikonového kaučuku.Zároveň bychom si měli být vědomi tvrdé konkurence v průmyslu silikonových výrobků.Kapitálový tok malých a středních podniků je v důsledku hospodářského útlumu a odpovídající měnové politiky obtížnější, což představuje výzvu pro kapitálově náročná odvětví.Ale pokud dokážeme přežít tak chladnou ekonomickou zimu, bude průmysl silikonového kaučuku čelit větším potížím.Zítra bude moc krásně.

 

novinky2

 

Ze současné situace spotřebitelské spotřeby produktů silikagelu je spotřeba přírodního silikagelu o několik procentních bodů vyšší než u syntetického silikagelu.Ve skutečnosti může trh stále vyvíjet syntetické produkty silikagelu, zlepšit podíl produktů syntetického silikagelu a umožnit syntetickým produktům silikagelu nahradit plastové produkty v některých dílčích oblastech, takže rozsah použití produktů silikagelu bude širší a širší. , Potom se odpovídajícím způsobem zvýší spotřeba a dále se zvětší prostor na trhu, stejně jako známý chránič závitů pláště jsou silikonové produkty.

 

novinky1

 

Mezitím, podle směrodatných zpráv, budou do roku 2015 produkty silikagelu zabírat 10–15 bodů celkové domácí spotřeby silikagelu, zatímco do roku 2020 budou produkty silikagelu zabírat 20–33 bodů celkové domácí spotřeby silikagelu.Potenciál rozvoje a perspektiva rozvoje průmyslu produktů silikagelu jsou pak velmi atraktivní a jeho rychlý rozvoj bude mít také dalekosáhlý dopad na předcházející a navazující průmyslová odvětví.Věřím, že budoucí průmysl produktů silikagelu nebude jediným průmyslem, ale kombinací společného rozvoje více průmyslových odvětví.Vyhlídky rozvoje průmyslu produktů silikagelu budou velmi slibné, což má dalekosáhlý význam pro zvýšení ziskovosti průmyslu produktů silikagelu a zlepšení úrovně kvality produktů silikagelu.


Čas odeslání: 12. května 2022